Tekkim Trikloretilen Extra pure(Coex Şişe) 5LT.

Tekkim Trikloretilen Extra pure(Coex Şişe) 5LT.

75.16 ( KDV Dahil )

Trikloretilen Extra pure(Coex Şişe) 5LT.

Stok kodu: TK.180600.05003 Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Bilgisi
Katalog numarası : TK.180600
Kimyasal ad : Trikloretilen
Seviye : Ekstra saf
Eş anlamlı : Etilen triklorür, 1,1,2-Trikloroeten
CAS Numarası : 79-01-6
EC Dizin Numarası : 602-027-00-9
EC Numarası : 201-167-4
Tepe Formülü : C₂HCl₃
Kimyasal formül : Cl₂CCHCl
Molar kütle : 131,39 gr/mol
GTİP Kodu : 2903.22.00
Saflık (Gaz Kromatografisi) : >= %99,0
Yoğunluk (20°C) : 1,46 – 1,47 gr/cm3
asitlik : <= 0,0005 meq/gr
Alkalinite : <= 0,0003 meq/gr
Su (Karl Fischer) : <= %0,1
Buharlaşma sonrası kalıntı : <=%0,005
Renk(Pt-Co) : <= 10
Dış görünüş : Berrak/Temiz

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Yoğunluk(20C) : 1,46 g/cm3 (20°C)
Patlama Limiti : >7,9 – 99 %(V) (Doygunluk – yüksek hacimli fraksiyonlarda patlama, bozunma reaksiyonuna dönüşür)
Ateşleme Sıcaklığı : 410°C
Buhar basıncı : 77 hPa (20°C)
WGK : WGK 3 su için son derece tehlikeli

TAŞIMA bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 1710
BM Uygun Sevkiyat Adı : Trikloroetilen
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKELİ
Paketleme grubu : 6.1,III
Çevresel tehlikeler : H350: Kansere neden olabilir. H315: Cilt tahrişine neden olur. H317: Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. H319: Ciddi göz tahrişine neden olur. H336: Rehavete veya baş dönmesine neden olabilir. H341: Genetik kusurlara neden olduğundan şüpheleniliyor. H412: Sudaki yaşam için zararlıdır.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P273: Çevreye salınmasından kaçının. P280: Koruyucu eldiven giyin. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

 

Hava Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
BM Numarası : BM 1710
BM Uygun Sevkiyat Adı : Trikloroetilen
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKELİ
Paketleme grubu : 6.1,III

 

Deniz Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 1710
BM Uygun Sevkiyat Adı : Trikloroetilen
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKELİ
Paketleme grubu : 6.1,III
Çevresel tehlikeler : H350: Kansere neden olabilir. H315: Cilt tahrişine neden olur. H317: Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. H319: Ciddi göz tahrişine neden olur. H336: Rehavete veya baş dönmesine neden olabilir. H341: Genetik kusurlara neden olduğundan şüpheleniliyor. H412: Sudaki yaşam için zararlıdır.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P273: Çevreye salınmasından kaçının. P280: Koruyucu eldiven giyin. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

Güvenlik Bilgisi

(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme

Tehlike piktogramları
 
Tehlike Açıklamaları
H350: Kansere neden olabilir. H315: Cilt tahrişine neden olur. H317: Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. H319: Ciddi göz tahrişine neden olur. H336: Rehavete veya baş dönmesine neden olabilir. H341: Genetik kusurlara neden olduğundan şüpheleniliyor. H412: Sudaki yaşam için zararlıdır.
Önlem Açıklamaları
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P273: Çevreye salınmasından kaçının. P280: Koruyucu eldiven giyin. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
R Cümlesi : R 45-36/38-52/53-67 Kansere neden olabilir. Gözleri ve cildi tahriş eder. Sudaki organizmalar için zararlıdır, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Buharlar uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
S Cümlesi : S 53-45-61 Maruziyetten kaçının – kullanmadan önce özel talimatlara uyun. Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız derhal tıbbi yardım alın (mümkünse etiketi gösterin). Çevreye salınmasından kaçının. Özel talimatlara/Güvenlik veri sayfasına bakın
Depolamak
+5°C ile +30°C arasında saklayın. | 6.1 D Yanıcı olmayan, akut toksisite kat. 3/toksik veya kronik etkileri olan maddeler
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?