Tekkim Tiyoüre Extra pure(Plastik Ambalaj) 1KG.

Tekkim Tiyoüre Extra pure(Plastik Ambalaj) 1KG.

20.53 ( KDV Dahil )

Tiyoüre Extra pure(Plastik Ambalaj) 1KG.

Stok kodu: TK.190612.01002 Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Bilgisi
Katalog numarası : TK.190612
Kimyasal ad : Tiyoüre
Seviye : Ekstra saf
Eş anlamlı : Tiyokarbamid
CAS Numarası : 62-56-6
EC Dizin Numarası : 612-082-00-0
EC Numarası : 200-543-5
Tepe Formülü : CH₄N₂S
Kimyasal formül : H₂NCSNH₂
Molar kütle : 76,12 gr/mol
GTİP Kodu : 2930.90.98
tahlil : >= %99,0
Tiyosiyanat (SCN) : <=%0,02
Sülfatlanmış Kül : <= %0,1
Suda Çözünmez : <= %0,02
Kurutma kaybı : <= %0,5
pH (%5,H2O, 20°C) : 6,0 – 8,0
Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Yoğunluk(20C) : 1,405 g/cm3 (20°C)
Ateşleme Sıcaklığı : 440 °C Toz
WGK : WGK 3 su için son derece tehlikeli
TAŞIMA bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Uygun Sevkiyat Adı : Çevre açısından tehlikeli madde, katı, no.
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : UYARI
Paketleme grubu : 9,III
Çevresel tehlikeler : H302: Yutulması halinde zararlıdır. H351: Kansere neden olduğundan şüpheleniliyor. H361d: Doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi var. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P273: Çevreye salınmasından kaçının. P308 + P313: Maruz kalma veya etkilenme halinde: Tıbbi tavsiye/müdahale alın.
Hava Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)

BM Uygun Sevkiyat Adı : Çevre açısından tehlikeli madde, katı, no.
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : UYARI
Paketleme grubu : 9,III
Deniz Taşımacılığı (IMDG)

BM Uygun Sevkiyat Adı : Çevre açısından tehlikeli madde, katı, no.
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : UYARI
Paketleme grubu : 9,III
Çevresel tehlikeler : H302: Yutulması halinde zararlıdır. H351: Kansere neden olduğundan şüpheleniliyor. H361d: Doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi var. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P273: Çevreye salınmasından kaçının. P308 + P313: Maruz kalma veya etkilenme halinde: Tıbbi tavsiye/müdahale alın.
Güvenlik Bilgisi
(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme

Tehlike piktogramları

Tehlike Açıklamaları
H302: Yutulması halinde zararlıdır. H351: Kansere neden olduğundan şüpheleniliyor. H361d: Doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi var. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Önlem Açıklamaları
P273: Çevreye salınmasından kaçının. P308 + P313: Maruz kalma veya etkilenme halinde: Tıbbi tavsiye/müdahale alın.
R İfadesi : R 22-40-51/53-63 Yutulması halinde zararlıdır. Kanserojen etki konusunda sınırlı kanıt vardır. Sudaki organizmalar için toksiktir, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Doğmamış çocuğa zarar verme olasılığı vardır.
S Cümlesi : S 36/37-61 Uygun koruyucu kıyafet ve eldiven kullanın. Çevreye verilmesinden kaçının. Özel talimatlara/Güvenlik veri sayfalarına bakın.
Depolamak
Depolama sıcaklığı: kısıtlama yok. | 10 – 13 Diğer sıvılar ve katılar

Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?