Tekkim Tetrahidrofuran Analytic, ACS grade (Cam Şişe) 1LT.

Tekkim Tetrahidrofuran Analytic, ACS grade (Cam Şişe) 1LT.

34.99 ( KDV Dahil )

Tetrahidrofuran Analytic, ACS grade (Cam Şişe) 1LT.

Stok kodu: TK.930154.01000 Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Bilgisi
Katalog numarası : TK.930154
Kimyasal ad : Tetrahidrofuran
Seviye : Analitik, ACS Kalite
Eş anlamlı : THF, Tetrametilen oksit, Okzolan, Butilen oksit
CAS Numarası : 109-99-9
EC Dizin Numarası : 603-025-00-0
EC Numarası : 203-726-8
Tepe Formülü : C₄H₈O
Kimyasal formül : C₄H₈O
Molar kütle : 72,11 gr/mol
GTİP Kodu : 2932.11.00
Tahlil (Gaz kromatografisi) : >= %99,0
Peroksitler (H2O2) : <= %0,015
Buharlaşma sonrası kalıntı : <= %0,03
Su (Karl Fischer) : <= %0,05
Renk (Pt-Co) : 20
Dış görünüş : Berrak/Temiz
Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Yoğunluk(20C) : 0,89 g/cm3 (20°C)
Patlama Limiti : %1,5 – 12,4(V)
Buhar basıncı : 173 hPa (20 °C)
WGK : WGK 1 su için biraz tehlikeli
TAŞIMA bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 2056
BM Uygun Sevkiyat Adı : TETRAHİDROFURAN SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 3, II
Çevresel tehlikeler : H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H319: Ciddi göz tahrişine neden olur. H335: Solunum yolu tahrişine neden olabilir. H351: Kansere neden olduğundan şüpheleniliyor. EUH019: Patlayıcı peroksitler oluşturabilir.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P210: Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara İçmek Yasaktır. P240: Kabı ve alıcı ekipmanı topraklayın/bağlayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lensi çıkarın
Deniz Taşımacılığı (IMDG)

BM Numarası : BM 2056
BM Uygun Sevkiyat Adı : TETRAHİDROFURAN SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 3, II
Çevresel tehlikeler : H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H319: Ciddi göz tahrişine neden olur. H335: Solunum yolu tahrişine neden olabilir. H351: Kansere neden olduğundan şüpheleniliyor. EUH019: Patlayıcı peroksitler oluşturabilir.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P210: Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara İçmek Yasaktır. P240: Kabı ve alıcı ekipmanı topraklayın/bağlayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lensi çıkarın
Güvenlik Bilgisi
(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme

Tehlike piktogramları

Tehlike Açıklamaları
H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H319: Ciddi göz tahrişine neden olur. H335: Solunum yolu tahrişine neden olabilir. H351: Kansere neden olduğundan şüpheleniliyor. EUH019: Patlayıcı peroksitler oluşturabilir.
Önlem Açıklamaları
P210: Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara İçmek Yasaktır. P240: Kabı ve alıcı ekipmanı topraklayın/bağlayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lensi çıkarın
R İbaresi : R 11-19-40-36/37 Yüksek derecede yanıcıdır. Patlayıcı peroksitler oluşturabilir. Kanserojen etki konusunda sınırlı kanıt vardır. Gözleri ve solunum sistemini tahriş eder.
S Cümlesi : S 16-29-33 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun – Sigara içmeyin. Kanalizasyona boşaltmayınız. Statik boşalmalara karşı önlem alın.
Depolamak
+5°C ile +30°C arasında saklayın. | 3 Yanıcı sıvılar

Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?