Tekkim o-Toluidin çözeltisi (Plastik Ambalaj) 1LT.

Tekkim o-Toluidin çözeltisi (Plastik Ambalaj) 1LT.

6.40 ( KDV Dahil )

o-Toluidin çözeltisi (Plastik Ambalaj) 1LT.

Stok kodu: TK.400215.01001 Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Bilgisi
Katalog numarası : TK.400215
Kimyasal ad : o-Toluidin çözeltisi
Seviye :
Eş anlamlı : 2-Aminotoluen, 2-Metilanilin
CAS Numarası : 95-53-4
EC Numarası : 202-429-0
Tepe Formülü : C₇H₉N
Kimyasal formül : 2-(CH₃)C₆H₄NH₂
Molar kütle : 107,15 gr/mol
GTİP Kodu : 2921.43.00

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
WGK : WGK 3 su için son derece tehlikeli

TAŞIMA bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 3082
BM Uygun Sevkiyat Adı : ÇEVRE AÇISINDAN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, NOS (4,4′-Bi-o-toluidin)
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 9,III
Çevresel tehlikeler : H350: Kansere neden olabilir.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P273: Çevreye salınmasından kaçının. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve nefes alması kolay bir pozisyonda dinlenmesini sağlayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. C’yi kaldır

 

Deniz Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 3082
BM Uygun Sevkiyat Adı : ÇEVRE AÇISINDAN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, NOS (4,4′-Bi-o-toluidin)
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 9,III
Çevresel tehlikeler : H350: Kansere neden olabilir.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P273: Çevreye salınmasından kaçının. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve nefes alması kolay bir pozisyonda dinlenmesini sağlayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. C’yi kaldır

Güvenlik Bilgisi

(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme

Tehlike piktogramları
  
Tehlike Açıklamaları
H350: Kansere neden olabilir.
Önlem Açıklamaları
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P273: Çevreye salınmasından kaçının. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve nefes alması kolay bir pozisyonda dinlenmesini sağlayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. C’yi kaldır
R İfadesi : R 45-23/25-36-50 Kansere neden olabilir. Ayrıca solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. Gözleri tahriş eder. Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
S Cümlesi : S 53-45-61 Maruziyetten kaçının – kullanmadan önce özel talimatlara uyun. Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız derhal tıbbi yardım alın (mümkünse etiketi gösterin). Çevreye salınmasından kaçının. Özel talimatlara/Güvenlik veri sayfalarına bakın.
Depolamak
| 6.1A Yanıcı, akut toksik Kat. 1 ve 2 / çok toksik tehlikeli maddeler
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?