Tekkim Kobalt (II) Klorür Hegzahidrat Extra Pure (Plastik Ambalaj) 1KG.

Tekkim Kobalt (II) Klorür Hegzahidrat Extra Pure (Plastik Ambalaj) 1KG.

185.95 ( KDV Dahil )

Kobalt (II) Klorür Hegzahidrat Extra Pure (Plastik Ambalaj) 1KG.

Stok kodu: TK.200890.01002 Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Bilgileri
Katalog Numarası : TK.200890
Kimyasal Adı : Kobalt (II) Klorür Heksahidrat
Derece : Ekstra saf
Eşanlamlı : Kobalt diklorür
Cas Hayır : 7791-13-1
EC Endeks Numarası : 027-004-00-5
EC Numarası : 231-589-4
Tepe Formülü : Cl₂Co * 6 H₂O
Kimyasal formül : Cl₂Co * 6 H₂O
Molar Kütle : 237,90 g/mol
GTİP Kodu : 2827.39.30
Tahlil : >= %95,0
Kobalt(Co) : >= %24,0
Nikel(Ni) : <= %0,001
Demir(Fe) : <= %0,001
Manganez (Mn) : <= %0,001
Bakır(Cu) : <= %0,001
Kalsiyum(Ca) : <= %0,001
Magnessium(Mg) : <= %0,001
Çinko(Zn) : <=%0,001
Sodyum(Na) : <=%0,002
Kurşun(Pb) : <= %0,001
Sülfat (SO4) : <= %0,01
Suda çözünmez : <= %0,02

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Yoğunluk (20C) : 1,92 g/cm3 (25°C)
WGK (ÇGK) : WGK 3 su için son derece tehlikeli

Ulaşım Bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 3077
BM Uygun Sevkiyat Adı : ÇEVREYE TEHLİKELİ MADDE, KATI, B.B.B.(İçeriği: Kobalt (II) Klorür Hekzahidrat), DENİZ KİRLETİCİSİ, 9,III, SINIRLI MİKTAR
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 9, III
Çevresel Tehlikeler : H350i: Solunması halinde kansere yol açabilir. H360F: Doğurganlığa zarar verebilir. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir. H334: Solunması halinde alerji veya astım semptomlarına ya da solunum güçlüğüne yol açabilir. H341: Genetik neden olduğundan şüpheleniliyor
Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler : P201: Kullanmadan önce özel talimatları alın. P273: Çevreye verilmesinden kaçının. P280: Koruyucu eldiven giyin. P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız. P304 + P340: SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve bir yerde dinlendirin.

 

Havayolu Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
BM Numarası : BM 3077
BM Uygun Sevkiyat Adı : ÇEVREYE TEHLİKELİ MADDE, KATI, B.B.B.(İçeriği: Kobalt (II) Klorür Hekzahidrat), DENİZ KİRLETİCİSİ, 9,III, SINIRLI MİKTAR
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 9, III

 

Denizyolu Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 3077
BM Uygun Sevkiyat Adı : ÇEVREYE TEHLİKELİ MADDE, KATI, B.B.B.(İçeriği: Kobalt (II) Klorür Hekzahidrat), DENİZ KİRLETİCİSİ, 9,III, SINIRLI MİKTAR
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 9, III
Çevresel Tehlikeler : H350i: Solunması halinde kansere yol açabilir. H360F: Doğurganlığa zarar verebilir. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir. H334: Solunması halinde alerji veya astım semptomlarına ya da solunum güçlüğüne yol açabilir. H341: Genetik neden olduğundan şüpheleniliyor
Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler : P201: Kullanmadan önce özel talimatları alın. P273: Çevreye verilmesinden kaçının. P280: Koruyucu eldiven giyin. P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız. P304 + P340: SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve bir yerde dinlendirin.

Güvenlik Bilgisi

1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]

Tehlike piktogramları
  
Tehlike İfadeleri
H350i: Solunması halinde kansere yol açabilir. H360F: Doğurganlığa zarar verebilir. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir. H334: Solunması halinde alerji veya astım semptomlarına ya da solunum güçlüğüne yol açabilir. H341: Genetik neden olduğundan şüpheleniliyor
Önlem İfadeleri
P201: Kullanmadan önce özel talimatları alın. P273: Çevreye verilmesinden kaçının. P280: Koruyucu eldiven giyin. P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız. P304 + P340: SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve bir yerde dinlendirin.
R İfadesi : R 49-60-22-68-42/43-50/53 Solunması halinde kansere neden olabilir. Doğurganlığı bozabilir. Yutulması halinde de zararlıdır. Geri dönüşü olmayan etkilerin olası riski. Solunması ve cilt teması ile hassasiyete neden olabilir. Suda yaşayan organizmalar için çok toksiktir, uzun süreli hasara neden olabilir
S Cümlesi : S 53-45-60-61 Maruz kalmaktan kaçının – kullanmadan önce özel talimatlar alın. Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız, derhal tıbbi yardım alın (mümkünse etiketi gösterin). Bu malzeme ve kabı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. r’den kaçının
Depolama
+5°C ile +30°C arasında saklayın. 6.1 D Yanıcı olmayan, akut toksisite kedisi. 3 / toksik veya kronik etkileri olan maddeler
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?