Tekkim Kloroform % 99,9 Extra Pure (Cam Ambalaj) 1LT.

Tekkim Kloroform % 99,9 Extra Pure (Cam Ambalaj) 1LT.

25.46 ( KDV Dahil )

Kloroform % 99,9 Extra Pure (Cam Ambalaj) 1LT.

Stok kodu: TK.090260.01000 Kategoriler: ,

Açıklama

 


Ürün Bilgileri
Katalog Numarası : TK.090260
Kimyasal Adı : Kloroform %99,9
Derece : Ekstra saf
Eşanlamlı : TCM, Triklorometan, Metan triklorür, Metil triklorür
Cas Hayır : 67-66-3
EC Endeks Numarası : 602-006-00-4
EC Numarası : 200-663-8
Tepe Formülü : CHCl₃
Kimyasal formül : CHCl₃
Molar Kütle : 119,38 g/mol
GTİP Kodu : 2903.13.00
Saflık (Gaz Kromatografisi) : >= %99,5
Yoğunluk (20°C) : 1,47 – 1,49 gr/cm3
Diklorometan (CH2CI2) : <=%0,005
Klorometan (CH3CI) : <= %0,0005
Karbontetraklorür (CCI4) : <= %0,008
Aseton (Gaz kromatografisi) : <= %0,0005
Aldehitler : <= %0,0005
Klorür (Cl olarak) : <= %0,0005
Amilen (stabilizatör) : 5,0 – 25,0 sayfa/dk
Renkli (Pt-Co) : <= 10
Asit : <= 0,0005 meq/gr
Su (Karl fischer) : <= %0,1
Görünüş : Berrak/Temizle

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Yoğunluk (20C) : 1,48 g/cm3 (20°C)
Buhar Basıncı : 211 hPa (20 °C)
WGK (ÇGK) : WGK 3 su için son derece tehlikeli

Ulaşım Bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 1888
BM Uygun Sevkiyat Adı : KLOROFORM Ayrışma Grubu: 10 (Sıvı halojenli hidrokarbonlar) SINIRLI MİKTAR
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 6.1, III
Çevresel Tehlikeler : H302: Yutulması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine yol açar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. H331: Solunması halinde toksiktir. H351: Kansere yol açma şüphesi var. H361d: Doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi var. H372: Uzun süreli veya tekrarlı olarak organlarda hasara yol açar
Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler : P281: Gerektiği gibi kişisel koruyucu ekipman kullanın. P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız. P304+P340: SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE:

 

Havayolu Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
BM Numarası : BM 1888
BM Uygun Sevkiyat Adı : KLOROFORM Ayrışma Grubu: 10 (Sıvı halojenli hidrokarbonlar) SINIRLI MİKTAR
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 6.1, III

 

Denizyolu Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 1888
BM Uygun Sevkiyat Adı : KLOROFORM Ayrışma Grubu: 10 (Sıvı halojenli hidrokarbonlar) SINIRLI MİKTAR
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 6.1, III
Çevresel Tehlikeler : H302: Yutulması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine yol açar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. H331: Solunması halinde toksiktir. H351: Kansere yol açma şüphesi var. H361d: Doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi var. H372: Uzun süreli veya tekrarlı olarak organlarda hasara yol açar
Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler : P281: Gerektiği gibi kişisel koruyucu ekipman kullanın. P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız. P304+P340: SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE:

Güvenlik Bilgisi

1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]

Tehlike piktogramları
 
Tehlike İfadeleri
H302: Yutulması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine yol açar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. H331: Solunması halinde toksiktir. H351: Kansere yol açma şüphesi var. H361d: Doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi var. H372: Uzun süreli veya tekrarlı olarak organlarda hasara yol açar
Önlem İfadeleri
P281: Gerektiği gibi kişisel koruyucu ekipman kullanın. P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız. P304+P340: SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE:
R İfadesi : R 20/22-36/38-40-48/20-63 Solunması ve yutulması halinde zararlıdır. Gözleri ve cildi tahriş eder. Kanserojen etkiye dair sınırlı kanıt. Zararlı: Soluma yoluyla uzun süre maruz kalındığında sağlığa ciddi zarar verme tehlikesi. Doğmamış bebeklere zarar verme riski
S Cümlesi : S 36/37 Uygun koruyucu giysi ve eldiven giyin.
Depolama
+15°C ile +25°C arasında saklayın. | 6.1 D Yanıcı olmayan, akut toksisite kedisi. 3 / toksik veya kronik etkileri olan maddeler
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?