Tekkim İzobütil Asetat Extra Pure (Cam Ambalaj) 2,5LT.

Tekkim İzobütil Asetat Extra Pure (Cam Ambalaj) 2,5LT.

38.10 ( KDV Dahil )

İzobütil Asetat Extra Pure (Cam Ambalaj) 2,5LT.

Stok kodu: TK.311208.02500 Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Bilgileri
Katalog Numarası : TK.311208
Kimyasal Adı : İzo Butil Asetat
Derece : Ekstra saf
Eşanlamlı : Asetik asit izobütil ester
Cas Hayır : 110-19-0
EC Endeks Numarası : 607-026-00-7
EC Numarası : 203-745-1
Tepe Formülü : C₆H₁₂O₂
Kimyasal formül : CH₃COOCH₂CH(CH₃)₂
Molar Kütle : 116,16 g/mol
GTİP Kodu : 2915.39.00
Saflık (Gaz Kromatografisi) : >=%99,0
Yoğunluk (20°C) : 0,87-0,88 gr/cm3
Asitlik(CH3COOH) : <= %0,01
Su (Karl fischer) : <= %0,1
Renkli (Pt-Co) : <= 10
Görünüş : Temizle/Berrak

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Yoğunluk (20C) : 0,87 g/cm3 (20°C)
Patlama Limiti : 2.4 – 10.5 %(V)
Parlama Noktası : 18 °C
Tutuşma Sıcaklığı : 510 °C
Buhar Basıncı : 17 hPa (20 °C)
WGK (ÇGK) : WGK 1 su için biraz tehlikeli

Ulaşım Bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 1213
BM Uygun Sevkiyat Adı : İzobütil asetat
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 3, III
Çevresel Tehlikeler : H225: Yüksek derecede alevlenir sıvı ve buhar. EUH066: Tekrarlanan maruz kalma ciltte kuruluğa veya çatlamaya neden olabilir.
Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler : P210: Isıdan/kıvılcımdan/açık alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez. P260: Buharları solumayın. P262: Gözlere, cilde veya giysilere temas ettirmeyin.

 

Havayolu Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
BM Numarası : BM 1213
BM Uygun Sevkiyat Adı : İzobütil asetat
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 3, III

 

Denizyolu Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 1213
BM Uygun Sevkiyat Adı : İzobütil asetat
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 3, III
Çevresel Tehlikeler : H225: Yüksek derecede alevlenir sıvı ve buhar. EUH066: Tekrarlanan maruz kalma ciltte kuruluğa veya çatlamaya neden olabilir.
Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler : P210: Isıdan/kıvılcımdan/açık alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez. P260: Buharları solumayın. P262: Gözlere, cilde veya giysilere temas ettirmeyin.

Güvenlik Bilgisi

1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]

Tehlike piktogramları
 
Tehlike İfadeleri
H225: Yüksek derecede alevlenir sıvı ve buhar. EUH066: Tekrarlanan maruz kalma ciltte kuruluğa veya çatlamaya neden olabilir.
Önlem İfadeleri
P210: Isıdan/kıvılcımdan/açık alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez. P260: Buharları solumayın. P262: Gözlere, cilde veya giysilere temas ettirmeyin.
R İfadesi : R 11-66 Son derece yanıcı. Tekrarlanan maruz kalma ciltte kuruluğa veya çatlamaya neden olabilir.
S Cümlesi : S 16-23-25-29-33 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun – Sigara içmeyin. Buharı solumayın. Göz ile temasından kaçınınız. Kanalizasyona boşaltmayın. Statik boşalmalara karşı önlem alın.
Depolama
+30°C’nin altında saklayın. | 3 Yanıcı sıvılar
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?