Tekkim İyot Extra Pure (Plastik Ambalaj) 1KG.

Tekkim İyot Extra Pure (Plastik Ambalaj) 1KG.

287.38 ( KDV Dahil )

İyot Extra Pure (Plastik Ambalaj) 1KG.

Stok kodu: TK.200800.01002 Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Bilgileri
Katalog Numarası : TK.200800
Kimyasal Adı : İyot Yeniden Yüceltildi
Derece :
Cas Hayır : 7553-56-2
EC Endeks Numarası : 053-001-00-3
EC Numarası : 231-442-4
Tepe Formülü : I₂
Kimyasal formül : I₂
Molar Kütle : 253,8 g/mol
GTİP Kodu : 2801.20.00
Tahlil : >= %99,5
Bromür ve Klorür : <= %0,05
Demir(Fe) : <= %0,001
Sülfat (SO4) : <= %0,001
Ağır Metaller (Pb olarak) : <= %0,002
Uçucu Olmayan Madde (105 °C) : <= %0,005

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Yoğunluk (20C) : 4,93 g/cm3 (20°C)
WGK (ÇGK) : WGK 2 su için açıkça tehlikeli

Ulaşım Bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 3495
BM Uygun Sevkiyat Adı : İyot
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 8(6.1), III
Çevresel Tehlikeler : H312+H332: Cilt ile temasında veya solunması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine yol açar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir. H372: Yutulması halinde uzun süreli veya tekrarlanan maruziyet sonucu organlarda hasara yol açar. H400: Ve
Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler : P273: Çevreye verilmesinden kaçının. P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P314:

 

Havayolu Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
BM Numarası : BM 3495
BM Uygun Sevkiyat Adı : İyot
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 8(6.1), III

 

Denizyolu Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 3495
BM Uygun Sevkiyat Adı : İyot
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 8(6.1), III
Çevresel Tehlikeler : H312+H332: Cilt ile temasında veya solunması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine yol açar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir. H372: Yutulması halinde uzun süreli veya tekrarlanan maruziyet sonucu organlarda hasara yol açar. H400: Ve
Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler : P273: Çevreye verilmesinden kaçının. P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P314:

Güvenlik Bilgisi

1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]

Tehlike piktogramları
  
Tehlike İfadeleri
H312+H332: Cilt ile temasında veya solunması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine yol açar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir. H372: Yutulması halinde uzun süreli veya tekrarlanan maruziyet sonucu organlarda hasara yol açar. H400: Ve
Önlem İfadeleri
P273: Çevreye verilmesinden kaçının. P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P314:
R İfadesi : R 20/21-50 Solunması ve cilt ile teması halinde zararlıdır. Suda yaşayan organizmalar için çok toksiktir.
S Cümlesi : S 23-25-61 Buharı solumayın. Göz ile temasından kaçınınız. Çevreye salınmasından kaçının. Özel talimatlara/ Güvenlik bilgi formlarına bakın.
Depolama
+5°C ile +30°C arasında saklayın. 6.1 D Yanıcı olmayan, akut toksisite kedisi. 3 / toksik veya kronik etkileri olan maddeler
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?