Tekkim Hekzan (İzomerleri) Extra Pure (Cam Ambalaj) 1LT.

Tekkim Hekzan (İzomerleri) Extra Pure (Cam Ambalaj) 1LT.

17.18 ( KDV Dahil )

Hekzan (İzomerleri) Extra Pure (Cam Ambalaj) 1LT.

Stok kodu: TK.080210.01000 Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Bilgileri
Katalog Numarası : TK.080210
Kimyasal Adı : Hekzanlar (izomerlerin karışımı)
Derece : Ekstra saf
Eşanlamlı : 2-Metil pentan, izo-Hekzan
Cas Hayır : 110-54-3
EC Endeks Numarası : 601-007-00-7
EC Numarası : 203-777-6
Tepe Formülü : C₆H₁₄
Kimyasal formül : CH₃(CH₂)₄CH₃
Molar Kütle : 86,18 g/mol
GTİP Kodu : 2901.10.00
Saflık (Toplam izomerler) (GC) : >= %98,0
Yoğunluk (20°C) : 0,655-0,685 gr/cm3
Asit : <=0,0005 meq/gr
Damıtma Aralığı: %5-%95 hacimsel 760 mmHg : 64,0 – 71,0°C
Su (Karl fischer) : <=%0,1
Buharlaşma kalıntısı : <=%0,002
Renk (Pt-Co) : <= 10
Görünüş : Temizle/Berrak

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Yoğunluk (20C) : 0,66 g/cm3 (20°C)
Patlama Limiti : 1.0 – 7.4 %(V)
Parlama Noktası : -22 °C
Tutuşma Sıcaklığı : 260 °C
Buhar Basıncı : 160 – 190 hPa (20 °C)
WGK (ÇGK) : WGK 2 su için açıkça tehlikeli

Ulaşım Bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 1208
BM Uygun Sevkiyat Adı : HEKZANLAR. DENIZ KIRLETICISI S. 3,II SINIRLI MIKTAR
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 3, II
Çevresel Tehlikeler : H225: Yüksek derecede alevlenir sıvı ve buhar. H304: Yutulması ve solunum yollarına girmesi halinde öldürücüdür. H315: Cilt tahrişine yol açar. H336: Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksiktir.
Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler : P210: Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez. P240: Konteyneri ve alıcı ekipmanı topraklayın/bağlayın. P273: Çevreye verilmesinden kaçının. P301 + P330 + P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İndüklemeyin

 

Havayolu Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
BM Numarası : BM 1208
BM Uygun Sevkiyat Adı : HEKZANLAR. DENIZ KIRLETICISI S. 3,II SINIRLI MIKTAR
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 3, II

 

Denizyolu Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 1208
BM Uygun Sevkiyat Adı : HEKZANLAR. DENIZ KIRLETICISI S. 3,II SINIRLI MIKTAR
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 3, II
Çevresel Tehlikeler : H225: Yüksek derecede alevlenir sıvı ve buhar. H304: Yutulması ve solunum yollarına girmesi halinde öldürücüdür. H315: Cilt tahrişine yol açar. H336: Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksiktir.
Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler : P210: Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez. P240: Konteyneri ve alıcı ekipmanı topraklayın/bağlayın. P273: Çevreye verilmesinden kaçının. P301 + P330 + P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İndüklemeyin

Güvenlik Bilgisi

1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]

Tehlike piktogramları
   
Tehlike İfadeleri
H225: Yüksek derecede alevlenir sıvı ve buhar. H304: Yutulması ve solunum yollarına girmesi halinde öldürücüdür. H315: Cilt tahrişine yol açar. H336: Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksiktir.
Önlem İfadeleri
P210: Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez. P240: Konteyneri ve alıcı ekipmanı topraklayın/bağlayın. P273: Çevreye verilmesinden kaçının. P301 + P330 + P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İndüklemeyin
R İfadesi : R 11-38-51/53-65-67 Son derece yanıcı. Cildi tahriş eder. Sucul organizmalar için toksiktir, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Zararlı: Yutulması halinde akciğer hasarına neden olabilir. Buharlar uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
S Cümlesi : S 16-61-62 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun – Sigara içmeyin. Çevreye salınmasından kaçının. Özel talimatlara/ Güvenlik bilgi formlarına bakın. Yutulması halinde kusturmaya çalışmayın: derhal tıbbi yardım alın ve bu kabı veya etiketi gösterin.
Depolama
+5°C ile +30°C arasında saklayın. 3 Yanıcı sıvılar
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?