Tekkim Formik Asit % 65 Extra Pure (Plastik Ambalaj) 1LT.

Tekkim Formik Asit % 65 Extra Pure (Plastik Ambalaj) 1LT.

12.78 ( KDV Dahil )

Formik Asit % 65 Extra Pure (Plastik Ambalaj) 1LT.

Stok kodu: TK.201788.01001 Kategoriler: ,

Açıklama


Ürün Bilgileri
Katalog Numarası : TK.201788
Kimyasal Adı : Formik Asit %65
Derece : Ekstra saf
Eşanlamlı : Metanoik asit, Formilik asit
Cas Hayır : 64-18-6
EC Endeks Numarası : 607-001-00-0
EC Numarası : 200-579-1
Tepe Formülü : CH₂O₂
Kimyasal formül : HCOOH
Molar Kütle : 46,03 g/mol
GTİP Kodu : 2915.11.00
Tahlil : 64,0 – 66,0 %
Yoğunluk (20°C) : 1,15 – 1,16 gr/cm3
Demir(Fe) : <= %0,0005
Kurşun(Pb) : <= %0,0005
Arsenik (As) : <= %0,0005
Renkli (Pt-Co) : <= 10
Görünüş : Berrak/Tortu içermez

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Kaynama noktası : 101°C (1013 hPa)
Yoğunluk (20C) : 1,22 g/cm3 (20°C)
Patlama Limiti : 12 – 38 %(D)
Buhar Basıncı : 42 hPa (20 °C)
WGK (ÇGK) : WGK 1 su için biraz tehlikeli

Ulaşım Bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 2031
BM Uygun Sevkiyat Adı : FORMİK ASİT kırmızı dumanlama dışında, en az %65 ancak %70’ten fazla olmayan nitrik asit 8 (5.1), II SINIRLI MİKTAR
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 8(3), II
Çevresel Tehlikeler : H226: Yanıcı sıvı ve buhar. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H331: Solunması halinde toksiktir. EUH071: Solunum yollarını aşındırır.
Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler : P210: Isıdan uzak tutun. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya çalışmayın. P304 + P340: SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve bir ortamda dinlendirin.

 

Havayolu Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
BM Numarası : BM 2031
BM Uygun Sevkiyat Adı : FORMİK ASİT kırmızı dumanlama dışında, en az %65 ancak %70’ten fazla olmayan nitrik asit 8 (5.1), II SINIRLI MİKTAR
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 8(3), II

 

Denizyolu Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 2031
BM Uygun Sevkiyat Adı : FORMİK ASİT kırmızı dumanlama dışında, en az %65 ancak %70’ten fazla olmayan nitrik asit 8 (5.1), II SINIRLI MİKTAR
Transport Hazard Class(es) : DANGER
Packing Group : 8(3), II
Environmental Hazards : H226: Flammable liquid and vapour. H302: Harmful if swallowed. H314: Causes severe skin burns and eye damage. H331: Toxic if inhaled. EUH071: Corrosive to the respiratory tract.
Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler : P210: Isıdan uzak tutun. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya çalışmayın. P304 + P340: SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve bir ortamda dinlendirin.

Güvenlik Bilgisi

1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]

Tehlike piktogramları
 
Tehlike İfadeleri
H226: Yanıcı sıvı ve buhar. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H331: Solunması halinde toksiktir. EUH071: Solunum yollarını aşındırır.
Önlem İfadeleri
P210: Isıdan uzak tutun. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya çalışmayın. P304 + P340: SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve bir ortamda dinlendirin.
R İfadesi : R 10-35-20/22 Yanıcı.Ciddi yanıklara neden olur. Solunması ve yutulması halinde zararlıdır.
S Cümlesi : S 23-26-45 Buharı solumayın. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız, derhal tıbbi yardım alın (mümkünse etiketi gösterin).
Depolama
+15°C ile +25°C arasında saklayın. | 3 Yanıcı sıvılar
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?