Tekkim Etil Metil Keton ( Metil Etil Keton ) Extra pure. (Plastik Ambalaj) 2,5 LT.

Tekkim Etil Metil Keton ( Metil Etil Keton ) Extra pure. (Plastik Ambalaj) 2,5 LT.

32.11 ( KDV Dahil )

Tekkim Etil Metil Keton ( Metil Etil Keton ) Extra pure. (Plastik Ambalaj) 2,5 LT.

Stok kodu: TK.050150.02501 Kategoriler: ,

Açıklama


Ürün Bilgisi
Katalog numarası : TK.050150
Kimyasal ad : Metil Etil Keton (MEK)
Seviye : Ekstra saf
Eş anlamlı : 2-Butanon, Metil etil keton, MEK
CAS Numarası : 78-93-3
EC Dizin Numarası : 606-002-00-3
EC Numarası : 201-159-0
Tepe Formülü : C₄H₈O
Kimyasal formül : C₂H₅COCH₃
Molar kütle : 72,11 gr/mol
GTİP Kodu : 2914.12.00
Saflık (Gaz Kromatografisi) : >= %99,5
Yoğunluk (20°C) : 0,805-0,807gr/cm3
asitlik : <= %0,003
Su (Gaz Kromatografisi) : <=%0,05
Buharlaşma kalıntısı : <=5 mg/100 ml
Renk(Pt-Co) : <= 10
Dış görünüş : Berrak/Temiz
Damıtma aralığı, IBP : 78,5°C
Damıtma aralığı, DP : 81,0°C

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Kaynama noktası : 79,6°C (1013 hPa)
Yoğunluk(20C) : 0,805 g/cm3 (20°C)
Patlama Limiti : %1,8 – 11,5(V)
Alevlenme noktası : -4 °C
Ateşleme Sıcaklığı : 514 °C
Buhar basıncı : 105 hPa (20 °C)
WGK : WGK 1 su için biraz tehlikeli

TAŞIMA bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 1193
BM Uygun Sevkiyat Adı : ETİL METİL KETON (METİL ETİL KETON) SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKELİ
Paketleme grubu : 3, II
Çevresel tehlikeler : H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H319: Ciddi göz tahrişine neden olur. H336: Rehavete veya baş dönmesine neden olabilir. EUH066: Tekrarlanan maruz kalma ciltte kuruluğa veya çatlamaya neden olabilir.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P210: Isıdan/kıvılcımdan/açık alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara İçmek Yasaktır. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P403 + P233: İyi havalandırılan bir yerde saklayın

 

Hava Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
BM Numarası : BM 1193
BM Uygun Sevkiyat Adı : ETİL METİL KETON (METİL ETİL KETON) SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKELİ
Paketleme grubu : 3, II

 

Deniz Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 1193
BM Uygun Sevkiyat Adı : ETİL METİL KETON (METİL ETİL KETON) SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKELİ
Paketleme grubu : 3, II
Çevresel tehlikeler : H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H319: Ciddi göz tahrişine neden olur. H336: Rehavete veya baş dönmesine neden olabilir. EUH066: Tekrarlanan maruz kalma ciltte kuruluğa veya çatlamaya neden olabilir.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P210: Isıdan/kıvılcımdan/açık alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara İçmek Yasaktır. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P403 + P233: İyi havalandırılan bir yerde saklayın

Güvenlik Bilgisi

(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme

Tehlike piktogramları
 
Tehlike Açıklamaları
H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H319: Ciddi göz tahrişine neden olur. H336: Rehavete veya baş dönmesine neden olabilir. EUH066: Tekrarlanan maruz kalma ciltte kuruluğa veya çatlamaya neden olabilir.
Önlem Açıklamaları
P210: Isıdan/kıvılcımdan/açık alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara İçmek Yasaktır. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P403 + P233: İyi havalandırılan bir yerde saklayın
R Cümlesi : R 11-36-66-67
S Cümlesi : S 9-16
Depolamak
+5°C ile +30°C arasında saklayın. | 3 Yanıcı sıvılar
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?