Tekkim Dimetil Formamid Extra pure. (Plastik Ambalaj) 5 LT.

Tekkim Dimetil Formamid Extra pure. (Plastik Ambalaj) 5 LT.

117.46 ( KDV Dahil )

Tekkim Dimetil Formamid Extra pure. (Plastik Ambalaj) 5 LT.

Stok kodu: TK.050151.05001 Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Bilgisi
Katalog numarası : TK.050151
Kimyasal ad : N,N-Dimetilformamid
Seviye : Ekstra saf
Eş anlamlı : DMF, N,N-Dimetilmetanamid, Formik asit dimetilamid
CAS Numarası : 68-12-2
EC Dizin Numarası : 616-001-00-X
EC Numarası : 200-679-5
Tepe Formülü : C₃H₇NO
Kimyasal formül : HCON(CH₃)₂
Molar kütle : 73,09 gr/mol
GTİP Kodu : 2924.19.00
Saflık (Gaz Kromatografisi) : >= %99,5
Yoğunluk (20°C) : <= 0,94-0,95 gr/cm3
asitlik : <= 0,0005 meq/gr
Su (Karl Fischer) : <= %0,1
İletkenlik (%20,H2O, 20°C) : <= 1 µs/cm
Renk(Pt-Co) : <= 5
pH (%20, H2O,25°C) : 6,5 – 7,5
Görünüm : Berrak/Temiz

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Kaynama noktası : 153°C (1013 hPa)
Yoğunluk(20C) : 0,94 g/cm3 (20°C)
Patlama Limiti : 2,2 – 16 %(V)
Alevlenme noktası : 57,5 ​​°C
Ateşleme Sıcaklığı : 410°C
Buhar basıncı : 3,77 hPa (20°C)
WGK : WGK 2 su için açıkça tehlikeli

TAŞIMA bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 2265
BM Uygun Sevkiyat Adı : N,N-DİMETİLFORMAMİT 3, III SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 3,III
Çevresel tehlikeler : H360D: Doğmamış çocuğa zarar verebilir. H226: Alevlenir sıvı ve buhar. H312 + H332: Cilt ile temasında veya solunduğunda sağlığa zararlıdır. H319: Ciddi göz tahrişine neden olur.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P210: Isıdan uzak tutun. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa kontakt lensleri çıkarın ve her

 

Hava Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
BM Numarası : BM 2265
BM Uygun Sevkiyat Adı : N,N-DİMETİLFORMAMİT 3, III SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 3,III

 

Deniz Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 2265
BM Uygun Sevkiyat Adı : N,N-DİMETİLFORMAMİT 3, III SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 3,III
Çevresel tehlikeler : H360D: Doğmamış çocuğa zarar verebilir. H226: Alevlenir sıvı ve buhar. H312 + H332: Cilt ile temasında veya solunduğunda sağlığa zararlıdır. H319: Ciddi göz tahrişine neden olur.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P210: Isıdan uzak tutun. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa kontakt lensleri çıkarın ve her

Güvenlik Bilgisi

(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme

Tehlike piktogramları
  
Tehlike Açıklamaları
H360D: Doğmamış çocuğa zarar verebilir. H226: Alevlenir sıvı ve buhar. H312 + H332: Cilt ile temasında veya solunduğunda sağlığa zararlıdır. H319: Ciddi göz tahrişine neden olur.
Önlem Açıklamaları
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P210: Isıdan uzak tutun. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa kontakt lensleri çıkarın ve her
R İbaresi : R 61-20/21-36 Doğmamış çocuğa zarar verebilir. Ayrıca solunması ve cilt ile teması halinde zararlıdır. Gözleri tahriş eder.
S Cümlesi : S 53-45 Maruziyetten kaçının – kullanmadan önce özel talimatlara uyun. Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen tıbbi yardım alın (mümkünse etiketi gösterin).
Depolamak
+5°C ile +30°C arasında saklayın. | 3 Yanıcı sıvılar
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?