Tekkim Difenilamin (Redoks indikatör) Analytic grade (Plastik Ambalaj) 1 KG.

Tekkim Difenilamin (Redoks indikatör) Analytic grade (Plastik Ambalaj) 1 KG.

62.20 ( KDV Dahil )

Tekkim Difenilamin (Redoks indikatör) Analytic grade (Plastik Ambalaj) 1 KG.

Stok kodu: TK.930132.01002 Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Bilgisi
Katalog numarası : TK.930132
Kimyasal ad : Difenilamin
Seviye : Analitik Kalite
Eş anlamlı : N-Fenilanilin
CAS Numarası : 122-39-4
EC Dizin Numarası : 612-026-00-5
EC Numarası : 204-539-4
Tepe Formülü : C₁₂H₁₁N
Kimyasal formül : (C₆H₅)₂NH
Molar kütle : 169,23 gr/mol
GTİP Kodu : 2921.44.00
tahlil : >= %99,0
Çözünmeyen Madde : <= %0,01
Klorür (Cl olarak) : <= %0,01
Nitrat(NO3) : <= %0,01
Anilin : <= %0,01
çözünürlük : Suda değişir / Suda çözünür

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Yoğunluk(20C) : 1,16 g/cm3 (20°C)
Ateşleme Sıcaklığı : 630 °C DIN 51794
Buhar basıncı : 0,0003 hPa (20 °C)
WGK : WGK 3 su için son derece tehlikeli

TAŞIMA bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 3077
BM Uygun Sevkiyat Adı : ÇEVRESEL OLARAK TEHLİKELİ MADDE, KATI, NOS(İçerir: Difenilamin), DENİZLERİ KİRLETİCİ, 9,III, SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 9,III
Çevresel tehlikeler : H301 + H311 + H331: Yutulması, ciltle teması veya solunması halinde toksiktir. H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara neden olabilir. H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P273: Çevreye salınmasından kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet kullanın. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

 

Hava Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
BM Numarası : BM 3077
BM Uygun Sevkiyat Adı : ÇEVRESEL OLARAK TEHLİKELİ MADDE, KATI, NOS(İçerir: Difenilamin), DENİZLERİ KİRLETİCİ, 9,III, SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 9,III

 

Deniz Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 3077
BM Uygun Sevkiyat Adı : ÇEVRESEL OLARAK TEHLİKELİ MADDE, KATI, NOS(İçerir: Difenilamin), DENİZLERİ KİRLETİCİ, 9,III, SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 9,III
Çevresel tehlikeler : H301 + H311 + H331: Yutulması, ciltle teması veya solunması halinde toksiktir. H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara neden olabilir. H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P273: Çevreye salınmasından kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet kullanın. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

Güvenlik Bilgisi

(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme

Tehlike piktogramları
  
Tehlike Açıklamaları
H301 + H311 + H331: Yutulması, ciltle teması veya solunması halinde toksiktir. H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara neden olabilir. H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Önlem Açıklamaları
P273: Çevreye salınmasından kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet kullanın. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
R İbaresi : R 23/24/25-33-50/53 Solunduğunda, ciltle temasında ve yutulduğunda toksiktir. Kümülatif etki tehlikesi. Suda yaşayan organizmalar için çok toksiktir, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
S Cümlesi : S 28-36/37-45-60-61 Cilt ile temasında derhal bol sabun ve su ile yıkayın. Uygun koruyucu kıyafet ve eldiven kullanın. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız derhal tıbbi yardım alın. (mümkünse etiketi gösterin). Bu materyal
Depolamak
+30°C’nin altında saklayın. | 6.1C Yanıcı, akut toksik Cat.3 / toksik bileşikler veya kronik etkilere neden olan bileşikler
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?