Tekkim Demir (III) Klorür Solüsyon % 40 Extra pure. (Plastik Ambalaj) 1 LT.

Tekkim Demir (III) Klorür Solüsyon % 40 Extra pure. (Plastik Ambalaj) 1 LT.

4.36 ( KDV Dahil )

Tekkim Demir (III) Klorür Solüsyon % 40 Extra pure. (Plastik Ambalaj) 1 LT.

Stok kodu: TK.200633.01001 Kategoriler: ,

Açıklama


Ürün Bilgisi
Katalog numarası : TK.200633
Kimyasal ad : Demir (III) Klorür Çözeltisi %40
Seviye : Ekstra saf
CAS Numarası :
EC Numarası : 231-729-4
Tepe Formülü : Cl₃Fe * 6 H₂O
Kimyasal formül : FeCl₃ * 6 H₂O
Molar kütle : 270.295 gr/mol
GTİP Kodu : 2827.39.20
tahlil : %40,0 – 41,0
Yoğunluk (20°C) : 1.430 – 1.435 gr/cm3
Demir(II) (Fe+2) : <= %2,5
Manganez(Mn) : <= %0,5
Arsenik (As) : <= %0,002
Kurşun(Pb) : <= %0,004
Krom(Cr) : <= %0,005
Nikel(Ni) : <= %0,006
Çözünmeyen Malzemeler : <= %0,2

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Yoğunluk(20C) : 1,29 g/cm3 (20°C)
WGK : WGK 1 su için biraz tehlikeli

TAŞIMA bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 2582
BM Uygun Sevkiyat Adı : Ferrik klorür çözeltisi
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 8,III
Çevresel tehlikeler : H290: Metalleri aşındırabilir. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine neden olur. H318: Ciddi göz hasarına neden olur.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P280: Göz koruması kullanın. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

 

Hava Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
BM Numarası : BM 2582
BM Uygun Sevkiyat Adı : Ferrik klorür çözeltisi
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 8,III

 

Deniz Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 2582
BM Uygun Sevkiyat Adı : Ferrik klorür çözeltisi
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 8,III
Çevresel tehlikeler : H290: Metalleri aşındırabilir. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine neden olur. H318: Ciddi göz hasarına neden olur.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P280: Göz koruması kullanın. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

Güvenlik Bilgisi

(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme

Tehlike piktogramları
 
Tehlike Açıklamaları
H290: Metalleri aşındırabilir. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine neden olur. H318: Ciddi göz hasarına neden olur.
Önlem Açıklamaları
P280: Göz koruması kullanın. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
R İbaresi : R 22-38-41 Yutulması halinde zararlıdır. Cildi tahriş eder. Gözlerde ciddi hasar tehlikesi.
S Cümlesi : S 26-39 Gözle teması halinde derhal bol suyla yıkayın ve doktora başvurun. Göz/yüz koruyucu kullanın.
Depolamak
Depolama sıcaklığı: kısıtlama yok. | Depolama sıcaklığı: kısıtlama yok
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?