Tekkim Civa (II) Sülfat Extra pure. (Plastik Ambalaj) 100 GR.

Tekkim Civa (II) Sülfat Extra pure. (Plastik Ambalaj) 100 GR.

100.18 ( KDV Dahil )

Tekkim Civa (II) Sülfat Extra pure. (Plastik Ambalaj) 100 GR.

Stok kodu: TK.930141.00102 Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Bilgisi
Katalog numarası : TK.930141
Kimyasal ad : Cıva (II) Sülfat
Seviye : Ekstra saf
CAS Numarası : 7783-35-9
EC Dizin Numarası : 080-002-00-6
EC Numarası : 231-992-5
Tepe Formülü : HgO₄S
Kimyasal formül : HgSO₄
Molar kütle : 296,65 gr/mol
GTİP Kodu : 2852.10.00
tahlil : >= %99,0
Klorür (Cl olarak) : <= %0,005
Demir (Fe) : <= %0,01

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Yoğunluk(20C) : 6,47 g/cm3 (20°C)
Ateşleme Sıcaklığı : >450 °C
WGK : WGK 3 su için son derece tehlikeli

TAŞIMA bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 1645
BM Uygun Sevkiyat Adı : CİVA SÜLFAT SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 6.1, II
Çevresel tehlikeler : H300 + H310 + H330: Yutulması, ciltle teması veya solunması halinde öldürücüdür. H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara neden olabilir. H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P273: Çevreye salınmasından kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet kullanın. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

 

Deniz Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 1645
BM Uygun Sevkiyat Adı : CİVA SÜLFAT SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 6.1, II
Çevresel tehlikeler : H300 + H310 + H330: Yutulması, ciltle teması veya solunması halinde öldürücüdür. H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara neden olabilir. H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P273: Çevreye salınmasından kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet kullanın. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

Güvenlik Bilgisi

(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme

Tehlike piktogramları
  
Tehlike Açıklamaları
H300 + H310 + H330: Yutulması, ciltle teması veya solunması halinde öldürücüdür. H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara neden olabilir. H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Önlem Açıklamaları
P273: Çevreye salınmasından kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet kullanın. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
R İbaresi : R 26/27/28-33-50/53 Solunduğunda, ciltle temasında ve yutulduğunda çok toksiktir. Kümülatif etki tehlikesi. Suda yaşayan organizmalar için çok toksiktir, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir .
S Cümlesi : S 13-28-45-60-61 Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Cilt ile temasında hemen bol sabun ve su ile yıkayın. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın. hemen (mümkünse etiketi gösterin).
Depolamak
+5°C ile +30°C arasında saklayın. | 6.1B Yanmaz, akut toksik Kat. 1 ve 2 / çok toksik tehlikeli maddeler
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?