Tekkim Civa (II) Klorür Extra pure. (Plastik Ambalaj) 250 GR.

Tekkim Civa (II) Klorür Extra pure. (Plastik Ambalaj) 250 GR.

249.25 ( KDV Dahil )

Tekkim Civa (II) Klorür Extra pure. (Plastik Ambalaj) 250 GR.

Stok kodu: TK.930139.00252 Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Bilgisi
Katalog numarası : TK.930139
Kimyasal ad : Cıva (II) Klorür
Seviye : Ekstra saf
Eş anlamlı : Cıva diklorür
CAS Numarası : 7487-94-7
EC Dizin Numarası : 080-010-00-X
EC Numarası : 231-299-8
Tepe Formülü : Cl₂Hg
Kimyasal formül : HgCl₂
Molar kütle : 271,5 gr/mol
GTİP Kodu : 2852.10.00
tahlil : >= %99,0
Formik asitle indirgemeden sonra kalan kalıntı : <= %0,05
Sudaki çözünürlük : Uygun / Testi Geçti
Nitrat (NO3) : <=%0,001
Kalsiyum (Ca) : <= %0,001
Bakır (Cu) : <= %0,0005
Demir (Fe) : <= %0,001
Kurşun (Pb) : <= %0,0005
Sodyum (Na) : <= %0,005

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Yoğunluk(20C) : 5,44 g/cm3 (20°C)
Buhar basıncı : 0,0001 hPa (20 °C)
WGK : WGK 3 su için son derece tehlikeli

TAŞIMA bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 1624
BM Uygun Sevkiyat Adı : Cıva klorür
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 6.1, II
Çevresel tehlikeler : H300: Yutulması halinde öldürücüdür. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur. H341: Genetik kusurlara neden olduğundan şüpheleniliyor. H361f: Doğurganlığa zarar verme şüphesi var. H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara neden olur. H410: Suda yaşayanlar için çok toksik
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P273: Çevreye salınmasından kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331: YUTULMASI HALİNDE: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Suyla dikkatlice durulayın

 

Deniz Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 1624
BM Uygun Sevkiyat Adı : Cıva klorür
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 6.1, II
Çevresel tehlikeler : H300: Yutulması halinde öldürücüdür. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur. H341: Genetik kusurlara neden olduğundan şüpheleniliyor. H361f: Doğurganlığa zarar verme şüphesi var. H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara neden olur. H410: Suda yaşayanlar için çok toksik
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P273: Çevreye salınmasından kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331: YUTULMASI HALİNDE: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Suyla dikkatlice durulayın

Güvenlik Bilgisi

(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme

Tehlike piktogramları
   
Tehlike Açıklamaları
H300: Yutulması halinde öldürücüdür. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur. H341: Genetik kusurlara neden olduğundan şüpheleniliyor. H361f: Doğurganlığa zarar verme şüphesi var. H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara neden olur. H410: Suda yaşayanlar için çok toksik
Önlem Açıklamaları
P273: Çevreye salınmasından kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331: YUTULMASI HALİNDE: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Suyla dikkatlice durulayın
R İbaresi : R 28-34-48/24/25-62-68-50/53 Yutulması halinde çok zehirlidir. Yanıklara neden olur. Zehirli: Uzun süre ciltle teması halinde ve yutulduğunda sağlığa ciddi zarar tehlikesi. Olası risk doğurganlığın bozulmasına neden olabilir. Geri dönüşü olmayan etki olasılığı olasıdır.
S Cümlesi : S 26-36/37/39-45-60-61 Gözle teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Uygun koruyucu kıyafet, eldiven ve koruyucu gözlük/yüz koruyucu kullanın. kaza geçirirseniz veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız derhal tıbbi yardım alın
Depolamak
+5°C ile +30°C arasında saklayın. | 6.1B Yanmaz, akut toksik Kat. 1 ve 2 / çok toksik tehlikeli maddeler
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?