Tekkim Çinko Klorür Dihidrat Extra pure. (Plastik Ambalaj) 2,5 KG.

Tekkim Çinko Klorür Dihidrat Extra pure. (Plastik Ambalaj) 2,5 KG.

29.47 ( KDV Dahil )

Tekkim Çinko Klorür Dihidrat Extra pure. (Plastik Ambalaj) 2,5 KG.

Stok kodu: TK.800000.02504 Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Bilgisi
Katalog numarası : TK.800000
Kimyasal ad : Çinko Klorür
Seviye : Ekstra saf
Eş anlamlı : Çinko diklorür
CAS Numarası : 7646-85-7
EC Dizin Numarası : 030-003-00-2
EC Numarası : 231-592-0
Tepe Formülü : Cl₂Zn
Kimyasal formül : ZnCl₂
Molar kütle : 136,30 gr/mol
GTİP Kodu : 2827.39.85
tahlil : >= %98,0
Çinko Oksit (ZnO) : >=0,6%
Amonyum (NH4) : <= %0,6
Sülfat (SO4) : <=%0,05
Nitrat(NO3) : <=%0,003
Kalsiyum(Ca) : <=0,25%
Alkali Klorürler : <=1,0 %
Demir (Fe) : <=%0,001
Manganez(Mn) : <=%0,002
Kurşun(Pb) : <=0,0005%
Kadmiyum(Cd) : <=0,0005%
Bakır(Cu) : <=0,0002%
Nikel(Ni) : <=0,0005%
Magnezyum(Mg) : <=%0,3

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Yoğunluk(20C) : 2,93 g/cm3 (22°C)
Buhar basıncı : 1,33 hPa (428 °C)
WGK : WGK 3 su için son derece tehlikeli

TAŞIMA bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 2331
BM Uygun Sevkiyat Adı : ÇİNKO KLORÜR DENİZ KİRLETİCİSİ P,8,III. SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKELİ
Paketleme grubu : 8,III
Çevresel tehlikeler : H302: Yutulması halinde zararlıdır. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur. H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P273: Çevreye salınmasından kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331: YUTULMASI HALİNDE: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Suyla dikkatlice durulayın

 

Hava Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
BM Numarası : BM 2331
BM Uygun Sevkiyat Adı : ÇİNKO KLORÜR DENİZ KİRLETİCİSİ P,8,III. SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKELİ
Paketleme grubu : 8,III

 

Deniz Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 2331
BM Uygun Sevkiyat Adı : ÇİNKO KLORÜR DENİZ KİRLETİCİSİ P,8,III. SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKELİ
Paketleme grubu : 8,III
Çevresel tehlikeler : H302: Yutulması halinde zararlıdır. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur. H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P273: Çevreye salınmasından kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331: YUTULMASI HALİNDE: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Suyla dikkatlice durulayın

Güvenlik Bilgisi

(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme

Tehlike piktogramları
  
Tehlike Açıklamaları
H302: Yutulması halinde zararlıdır. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur. H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Önlem Açıklamaları
P273: Çevreye salınmasından kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331: YUTULMASI HALİNDE: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Suyla dikkatlice durulayın
R İbaresi : R 22-34-50/53 Yutulması halinde zararlıdır. Yanıklara neden olur. Sudaki organizmalar için çok toksiktir, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
S Cümlesi : S 26-36/37/39-45-60-61 Gözle teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Uygun koruyucu kıyafet, eldiven ve koruyucu gözlük/yüz koruyucu kullanın. kaza geçirirseniz veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız derhal tıbbi yardım alın
Depolamak
+5°C ile +30°C arasında saklayın. | 8B Yanmayan, aşındırıcı tehlikeli maddeler
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?