Tekkim Butanol (Butil Alkol) Extra pure. (Cam Ambalaj) 2,5 LT.

Tekkim Butanol (Butil Alkol) Extra pure. (Cam Ambalaj) 2,5 LT.

51.06 ( KDV Dahil )

Tekkim Butanol (Butil Alkol) Extra pure (Cam Ambalaj) 2,5 LT.

Stok kodu: TK.200770.02500 Kategoriler: ,

Açıklama


Ürün Bilgisi
Katalog numarası : TK.200770
Kimyasal ad : Butil Alkol (1-Butanol)
Seviye : Ekstra saf
Eş anlamlı : Butan-1-ol, n-Butil alkol, BuOH
CAS Numarası : 71-36-3
EC Dizin Numarası : 603-004-00-6
EC Numarası : 200-751-6
Tepe Formülü : C₄H₁₀O
Kimyasal formül : CH₃(CH₂)₃OH
Molar kütle : 74,12 gr/mol
GTİP Kodu : 2905.13.00
Saflık (Gaz Kromatografisi) : >= %99,5
Yoğunluk (20°C) : 0,80-0,81 gr/cm3
asitlik : <= 0,0005 meq/gr
Renk (Pt-Co) : <= 10
Su (Karl Fischer) : <= %0,5
Dış görünüş : Berrak/Temiz

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Yoğunluk(20C) : 0,81 g/cm3 (20°C)
Patlama Limiti : %1,4 – 11,3(V)
Ateşleme Sıcaklığı : 340 °C
Buhar basıncı : 6,7 hPa (20 °C)
WGK : WGK 1 su için biraz tehlikeli

TAŞIMA bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 1120
BM Uygun Sevkiyat Adı : BÜTANOLLER SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 3,III
Çevresel tehlikeler : H226: Alevlenir sıvı ve buhar. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine neden olur. H318: Ciddi göz hasarına neden olur. H335: Solunum yolu tahrişine neden olabilir. H336: Rehavete veya baş dönmesine neden olabilir.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P210: Isıdan uzak tutun. P280: Göz koruması kullanın. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Devam etmek

 

Hava Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
BM Numarası : BM 1120
BM Uygun Sevkiyat Adı : BÜTANOLLER SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 3,III

 

Deniz Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 1120
BM Uygun Sevkiyat Adı : BÜTANOLLER SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 3,III
Çevresel tehlikeler : H226: Alevlenir sıvı ve buhar. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine neden olur. H318: Ciddi göz hasarına neden olur. H335: Solunum yolu tahrişine neden olabilir. H336: Rehavete veya baş dönmesine neden olabilir.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P210: Isıdan uzak tutun. P280: Göz koruması kullanın. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Devam etmek

Güvenlik Bilgisi

(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme

Tehlike piktogramları
  
Tehlike Açıklamaları
H226: Alevlenir sıvı ve buhar. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine neden olur. H318: Ciddi göz hasarına neden olur. H335: Solunum yolu tahrişine neden olabilir. H336: Rehavete veya baş dönmesine neden olabilir.
Önlem Açıklamaları
P210: Isıdan uzak tutun. P280: Göz koruması kullanın. P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Devam etmek
R İbaresi : R 10-22-37/38-41-67 Alevlenir. Yutulması halinde zararlıdır. Solunum sistemini ve cildi tahriş eder. Gözlerde ciddi hasar riski vardır. Buharlar uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
S Cümlesi : S 7/9-13-26-37/39-46 Kabı sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Göz ile temasında derhal bol miktarda suyla yıkayın. su dökün ve tıbbi yardım alın. Uygun eldiven ve gözlük takın
Depolamak
+5°C ile +30°C arasında saklayın. | 3 Yanıcı sıvılar
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?