Tekkim Asetik Asit %99 – %100 (Buzlu) Extra Pure, Food Quality (Plastik Ambalaj) 5LT.

Tekkim Asetik Asit %99 – %100 (Buzlu) Extra Pure, Food Quality (Plastik Ambalaj) 5LT.

40.00 ( KDV Dahil )

Asetik Asit %99 – %100 (Buzlu) Extra Pure, Food Quality (Plastik Ambalaj) 5LT.

Stok kodu: TK.010030.05001 Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Bilgisi
Katalog numarası : TK.010030
Kimyasal ad : Asetik Asit (Buzlu) %99 – %100
Seviye : Ekstra saf, Gıda Kalitesi
Eş anlamlı : Etanoik asit
CAS Numarası : 64-19-7
EC Dizin Numarası : 607-002-00-6
EC Numarası : 200-580-7
Tepe Formülü : C₂H₄O₂
Kimyasal formül : CH₃COOH
Molar kütle : 60,05 gr/mol
GTİP Kodu : 2915.21.00
tahlil : >= %99,5
Yoğunluk (20°C) : 1,04 – 1,05 gr/cm3
Demir (Fe) : %0,0005
Arsenik (As) : %0,0002
Ağır Metaller (Pb olarak) : %0,0002
Klorür (Cl olarak) : %0,002
Sülfat (SO4) : %0,002
Formik asit : %0,05
Asetaldehit : %0,005
Renk(Pt-Co) : <=10
Dış görünüş : Berrak/Şeffaf Şeffaf

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Kaynama noktası : 116 – 118°C (1013 hPa)
Yoğunluk(20C) : 1,05 g/cm3 (20°C)
Patlama Limiti : 4 – 19,9 %(V)
Ateşleme Sıcaklığı : 485°C
Buhar basıncı : 15,4 hPa (20°C)
WGK : WGK 1 su için biraz tehlikeli

TAŞIMA bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 2789
BM Uygun Sevkiyat Adı : ASETİK ASİT, GLASİAL veya ASETİK ASİT ÇÖZELTİ, kütlece %80’den fazla asit. 8 (3), II, Ayrışma Grubu: 1 (Asitler). SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 8(3), II
Çevresel tehlikeler : H226: Alevlenir sıvı ve buhar. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P210: Isıdan uzak tutun. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331: YUTULMASI HALİNDE: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç m dikkatlice durulayın.

 

Hava Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
BM Numarası : BM 2789
BM Uygun Sevkiyat Adı : ASETİK ASİT, GLASİAL veya ASETİK ASİT ÇÖZELTİ, kütlece %80’den fazla asit. 8 (3), II, Ayrışma Grubu: 1 (Asitler). SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 8(3), II

 

Deniz Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 2789
BM Uygun Sevkiyat Adı : ASETİK ASİT, GLASİAL veya ASETİK ASİT ÇÖZELTİ, kütlece %80’den fazla asit. 8 (3), II, Ayrışma Grubu: 1 (Asitler). SINIRLI MİKTAR
Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme grubu : 8(3), II
Çevresel tehlikeler : H226: Alevlenir sıvı ve buhar. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.
Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler : P210: Isıdan uzak tutun. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331: YUTULMASI HALİNDE: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç m dikkatlice durulayın.

Güvenlik Bilgisi

(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme

Tehlike piktogramları
 
Tehlike Açıklamaları
H226: Alevlenir sıvı ve buhar. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.
Önlem Açıklamaları
P210: Isıdan uzak tutun. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331: YUTULMASI HALİNDE: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç m dikkatlice durulayın.
R İbaresi : R 10-35 Alevlenir. Ciddi yanıklara neden olur.
S Cümlesi : S 23-26-45 Buharını solumayınız. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen doktora başvurunuz (etiketi gösteriniz) nerede mumkunse).
Depolamak
+15°C ile +25°C arasında saklayın. | 3 Yanıcı sıvılar
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?