Tekkim Amonyak Sol. % 25 Extra Pure (Plastik Ambalaj) 1LT.

Tekkim Amonyak Sol. % 25 Extra Pure (Plastik Ambalaj) 1LT.

4.79 ( KDV Dahil )

Amonyak Sol. % 25 Extra Pure (Plastik Ambalaj) 1LT.

Stok kodu: TK.010010.01001 Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Bilgileri
Katalog Numarası : TK.010010
Kimyasal Adı : Amonyak Çözeltisi %25
Derece : Ekstra saf
Eşanlamlı : Amonyum hidroksit çözeltisi, Amonyak suyu
Cas Hayır : 1336-21-6
EC Numarası : 215-647-6
Tepe Formülü : NH₄OH
Kimyasal formül : NH₄OH
Molar Kütle : 17,03 g/mol
GTİP Kodu : 2814.20.00
Tahlil : 20 – 25%
Yoğunluk (20°C) : 0,90-0,91 gr/cm3
Renkli (Pt-Co) : <=10
Ağır Metaller (Pb olarak) : <=0,0001 %
Bakır(Cu) : <=%0,00001
Demir(Fe) : <=%0,00001
Nikel(Ni) : <=%0,00001
Krom(Cr) : <=%0,00001
Görünüş : Berrak/Temizle
Görünüş :
Tahlil : 9,5-10,5%
:

Fiziksel Kimyasal Bilgiler
Kaynama noktası : 37.7°C (1013 hPa)
Yoğunluk (20C) : 0,903 g/cm3 (20°C)
Patlama Limiti : 15.4 – 33.6 %(D)
Parlama Noktası :Uygulanamaz
Buhar Basıncı : 483 hPa (20 °C)
WGK (ÇGK) : WGK 2 su için açıkça tehlikeli

Ulaşım Bilgileri
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
BM Numarası : BM 2672
BM Uygun Sevkiyat Adı : AMONYAK ÇÖZELTİSİ Suda 150°C’de 0,880 ile 0,957 arasında bağıl yoğunluk (özgül ağırlık), %10’dan fazla ancak %35’ten fazla olmayan amonyak SINIRLI MİKTAR
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 8, III
Çevresel Tehlikeler : H290: Metaller için aşındırıcı olabilir. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir. H400: Sucul ortamda yaşayan canlılar için çok toksiktir.
Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler : P273: Çevreye verilmesinden kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya çalışmayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile dikkatlice durulayın

 

Havayolu Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
BM Numarası : BM 2672
BM Uygun Sevkiyat Adı : AMONYAK ÇÖZELTİSİ Suda 150°C’de 0,880 ile 0,957 arasında bağıl yoğunluk (özgül ağırlık), %10’dan fazla ancak %35’ten fazla olmayan amonyak SINIRLI MİKTAR
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 8, III

 

Denizyolu Taşımacılığı (IMDG)
BM Numarası : BM 2672
BM Uygun Sevkiyat Adı : AMONYAK ÇÖZELTİSİ Suda 150°C’de 0,880 ile 0,957 arasında bağıl yoğunluk (özgül ağırlık), %10’dan fazla ancak %35’ten fazla olmayan amonyak SINIRLI MİKTAR
Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı : TEHLİKE
Paketleme Grubu : 8, III
Çevresel Tehlikeler : H290: Metaller için aşındırıcı olabilir. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir. H400: Sucul ortamda yaşayan canlılar için çok toksiktir.
Tünel Kısıtlama Kodu İçin Özel Önlemler : P273: Çevreye verilmesinden kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya çalışmayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile dikkatlice durulayın

Güvenlik Bilgisi

1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]

Tehlike piktogramları
  
Tehlike İfadeleri
H290: Metaller için aşındırıcı olabilir. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir. H400: Sucul ortamda yaşayan canlılar için çok toksiktir.
Önlem İfadeleri
P273: Çevreye verilmesinden kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya çalışmayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile dikkatlice durulayın
R İfadesi : R 34-50 Yanıklara yol açar. Suda yaşayan organizmalar için çok toksiktir.
S Cümlesi : S 26-36/37/39-45-61 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Uygun koruyucu giysi, eldiven ve göz/yüz koruması kullanın. Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız, derhal tıbbi yardım alın (
Depolama
+2°C ile +25°C arasında saklayın. 8B Yanmaz, aşındırıcı tehlikeli maddeler
Para Birimi
Canlı Destek
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?